Nieuwsbericht Deel 1: Benut de kansen van Open Raadsinformatie

Gepubliceerd op: 22 april 2016 13:20

Open Raadsinformatie, een open Data API, standaardformaat; het zijn termen die je steeds vaker tegenkomt en steeds meer organisaties, gemeenten en individuen vinden dat ze er iets mee moeten. Tegelijkertijd merken we dat er binnen de gemeente(raad) en onder griffiers nog veel onwetendheid en verwarring is over deze termen. Daarom wil ik je in deze blog graag bijpraten over wat Open Raadsinformatie is, waarom je er iets mee zou moeten willen, waar we nu staan en welke ontwikkelingen ons te wachten staan.

GemeenteOplossingen bij Open Raadsinformatie op Overheid360
Open Raadsinformatie op Overheid360

Wat is Open Data?

Maar eerst doen we een stapje terug. Open Raadsinformatie maakt namelijk onderdeel uit van een groter geheel: Open Data. Dit zijn gegevens die samenhangen met een product of dienst, en die beschikbaar zijn voor hergebruik voor een ander doel dan oorspronkelijk bedoeld is. Een belangrijk kenmerk van Open Data is dat het voor een brede publiek op een centrale plek zonder restricties beschikbaar wordt gesteld. Dit betekent dat je zonder te betalen, in te loggen of copyrights gebruik kunt maken van deze data. Tevens moet het een open, computer leesbaar formaat zijn (xls, CSV, etc.) zodat het bewerkbaar en daarmee herbruikbaar is.

Nieuwe toepassingen

Op openov.nl vind je een goed voorbeeld van Open Data: hier kun je verschillende datasets downloaden van Openbaar Vervoer aanbieders: de straatnamen en geo-informatie van alle bushaltes, dienstregelingen, tarieven en actuele verkeersinformatie. Diverse bedrijven hebben innovatieve toepassingen bedacht die gebruik maken van deze data. Zo kan je met de populaire Openbaar Vervoer app zien of je de bus hebt gemist of dat hij te laat is en je nog even moet wachten. Ook Google maakt gebruik van deze data en kan op basis van actuele verkeersinformatie de beste route bepalen.

Open Data als Innovatiebron

Kortom, door het beschikbaar stellen van deze data ontstaan er kansen. Kansen voor innovaties, nieuwe economie en verbetering van dienstverlening. De hedendaagse analysemogelijkheden zijn ongekend en Open Data heeft in potentie ook een gigantische waarde. Daarnaast biedt het transparantie. Open Data met het oog op alle activiteiten van de overheid gaat uit van het ideaal dat 'publiek goed' ook open en transparant moet zijn. Het is immers van ons allemaal. Als het niet open is, hoe kun je je dan verbeteren en hoe kan er dan toezicht worden gehouden?

Open Overheid

Onder andere de Open State Foundation (OSF) maakt zich hard voor de Open Data beweging en heeft met de website Open Spending de financiële gegevens van regionale en lokale overheden inzichtelijk gemaakt, waardoor het nu bijvoorbeeld mogelijk is om kostenpatronen van gemeenten te vergelijken. Ook vanuit de centrale overheid wordt Open Data aangemoedigd en op de portal data.overheid.nl worden inmiddels al 7.661 datasets aangeboden.

Toevoeging aan de Open Data berg

De beschikbare Open Data is uiteenlopend: van aantal bomen per woonplaats, cito scores op basisscholen, parkeervoorzieningen tot aan de collectie van het Rijksmuseum. En de toepassingen zijn potentieel nog uiteenlopender, afhankelijk van de soms zeer verrassende dingen die het publiek er mee doet. Er zijn veel ontwikkelingen om ook raadsinformatie als Open Data te ontsluiten (Open Raadsinformatie). Naast dat dit bijdraagt aan een completere en rijkere databerg, kan dit de democratie en burgerparticipatie versterken. Zo kan met Open Raadsinformatie worden onderzocht welke onderwerpen het meest op de gemeentelijke agenda staan of op welke onderwerpen de VVD en PvdA het verst van elkaar af staan in de gemeentelijke politiek/wat de door jou gekozen volksvertegenwoordiger heeft gedaan en in hoeverre dat matcht met het verkiezingsprogramma.

Open Raadsinformatie toepassingen

Ook hierbij geldt dat het aan het publiek ligt welke toepassingen er worden bedacht. De startup Argu is in ieder geval al bezig met het visualiseren en eenvoudig opvraagbaar maken van stemgedrag, waardoor burgers eenvoudig inzicht hierin krijgen en het voor journalisten eenvoudiger wordt om te schrijven over lokale en regionale politiek. Ook ontstaan er kansen voor nieuwe vormen van (data)journalistiek die in kan springen op het gat dat ontstaat door de terugloop van regionale en lokale journalistiek. In de volgende blog ga ik in verder in op de mogelijkheden van raadsinformatie als Open Data, waarom het van belang is voor de informatiepositie en participatie van burgers en op de huidige ontwikkelingen op het gebied van Open Raadsinformatie.


Geschreven door: Albert de Vries.


Meer weten over Open Raadsinformatie