Nieuwsbericht GO en Decos lanceren standaardmodel voor bestuurs- en raadsinformatie

Gepubliceerd op: 23 september 2015 19:50

Decos en GemeenteOplossingen (GO) hebben gezamenlijk inmiddels tien klanten voorzien van de koppeling tussen het zaaksysteem JOIN Zaak en Document en de GO. app voor raads- en bestuursvergaderingen. De in co-creatie ontwikkelde koppeling maakt gebruik van één standaard informatiemodel voor vergaderingen, agendapunten, gremia en documenten bij deze agendapunten.

StUF Vergaderingen

Tot voorheen was er nog geen standaard voor deze uitwisseling en door ervaringen uit de praktijk blijkt dat deze informatie volledig aansluit op de behoefte van overheden. Decos en GO hebben besloten dit informatiemodel te publiceren en openbaar te maken als voorzet voor een nieuw Standaard Uitwisseling Formaat: StUF VERGADEREN.

Open data

Deze standaard wordt aan de markt aangeboden als voorzet in de discussie over Open Data en is primair van toepassing voor gemeenten, veiligheidsregio's, waterschappen en provincies. Op deze manier willen zowel Decos als GO ervoor zorgen dat het model een standaard wordt voor alle leveranciers die bestuurlijke informatie willen uitwisselen tussen de interne overheidsorganisatie en publieke belanghebbenden zoals politieke organen en inwoners. Het aanbieden van raads- en bestuursinformatie in STUF-formaat draagt bij aan transparantie binnen de lokale democratie en biedt iedereen de kans om innovatieve toepassingen te ontwikkelen op basis van deze data.

Participeer in doorontwikkeling

Op Pleio (Plein Overheid) is de standaard te vinden in de groep: Standaardisatie in bestuurs- en raadsinformatie. Het is hier ook mogelijk om te discussiëren en te reageren op ontwikkeling van deze standaard.