GO. enquete BIG

De Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD) heeft de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten, kortweg BIG, opgesteld. Dit is een normenkader waaraan bijna alle gemeenten zich hebben gecommitteerd. Uiterlijk in 2017 moet de beveiliging van informatie aantoonbaar op orde zijn.

Graag vernemen wij welke aanvullende diensten u van GO verwacht, zodat wij onze dienstverlening zo goed mogelijk op uw behoeften kunnen afstemmen.