Zeer compleet Stateninformatie-systeem

Zeer compleet Stateninformatie-systeem

Voor het publiceren van informatie van Provinciale Staten is GO| stateninformatie beschikbaar. Dit is een variant van GO| raadsinformatie die speciaal geschikt is voor het beheren en publiceren van openbare en besloten bestuurlijke informatie van provincies. De oplossing is beschikbaar voor zowel bestuurlijke documenten als voor live en gearchieveerde videoverslagen. Ook is er een oplossing voor papierloos werken, al dan niet in combinatie met iPads.

Praktijkvoorbeelden provincies

  • Voor de provincie Utrecht hebben wij GO| stateninformatie geleverd voor bestuurlijke documenten.
  • Voor de provincie Noord Brabant hebben wij GO| stateninformatie geleverd voor videoverslaglegging.
  • Voor de provincie Drenthe hebben wij de basisoplossing van GO| stateninformatie geleverd voor videoverslaglegging.

Andere oplossingen voor provincies

Speciaal voor provincies bieden wij ook oplossingen voor digitale dienstverlening, content management en webformulieren.

  • Voor de provincie Groningen leveren een digitaal loket in combinatie met eFormulieren die voldoen aan de Webrichtlijnen.
  • Voor de provincie Zeeland leveren wij de GO| formulierenserver, voor het beheren van slimme formulieren.