Artikel Ben je klaar voor de nieuwe wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (MEBV)?

Binnenkort wordt de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (MEBV) in werking getreden*. 

GO biedt de GO. formulierenserver aan als antwoord op deze wet. Waarom de GO. formulierenserver?

Digitale Transformatie: De MEBV stimuleert de modernisering van het elektronisch bestuurlijk verkeer. Onze GO. formulierenserver faciliteert deze transformatie door het mogelijk te maken om formulieren volledig digitaal af te handelen, wat leidt tot een efficiëntere en effectievere uitwisseling van informatie tussen burgers en overheden.

Efficiëntie: De GO. formulierenserver zorgt voor een snellere en efficiëntere verwerking van documenten en aanvragen. Dit past bij de doelstelling van de wet om de bureaucratische lasten te verminderen en de dienstverlening te versnellen, waardoor overheidsinstanties beter in staat zijn om te voldoen aan de verwachtingen van de burgers.

Toegankelijkheid: Onze server biedt een gebruiksvriendelijke interface die toegankelijk is voor zowel burgers als collega's. Dit bevordert inclusiviteit en gebruiksgemak, wat in lijn is met de eisen van de MEBV. En vooral: het helpt bij het verminderen van de digitale kloof.

Veiligheid en Betrouwbaarheid: De GO. formulierenserver voldoet aan de hoogste standaarden van informatiebeveiliging, zoals vereist door de wet. Dit garandeert dat alle gegevens veilig en betrouwbaar worden verwerkt en opgeslagen, waardoor de integriteit en vertrouwelijkheid van gevoelige informatie worden gewaarborgd.

Naadloze Integratie: De formulierenserver integreert moeiteloos met bestaande systemen en processen. Dit maakt de overgang naar een digitaal systeem probleemloos en kostenefficiënt, waardoor overheidsinstanties hun bestaande infrastructuur kunnen optimaliseren zonder grote investeringen.

Transparantie: De MEBV legt nadruk op transparantie in communicatie tussen burgers en de overheid. Onze server ondersteunt dit door duidelijke en traceerbare communicatiekanalen te bieden, wat bijdraagt aan een hogere mate van openheid en verantwoording in het bestuurlijk verkeer.

Onze GO. formulierenserver overheden kan helpen om aan de nieuwe wettelijke vereisten te voldoen en tegelijkertijd hun dienstverlening te verbeteren. Neem contact met ons op (050-5757848) voor meer informatie of vraag een demonstratie aan van de mogelijkheden van de GO. formulierenserver.

 

* https://www.digitaleoverheid.nl/overzicht-van-alle-onderwerpen/wetgeving/wet-modernisering-elektronisch-bestuurlijk-verkeer/