Blogs

Ondersteuning stemproces vanuit huis

Uiteraard dient ook de besluitvorming door te gaan: Dat kan met plaats- én platformonafhankelijk stemmen binnen GO. stemgedrag. Los van de in de raadzaal aanwezige AV-apparatuur.Raads- en Statenleden stemmen via hun vergaderapp of via het web. De stemuitslagen worden gepubliceerd in het RIS bij het onderwerpen op het profiel van fractie en raadslid.In deze tijd leren wij ook veel – in korte tijd maken we kennis met functionaliteiten waar we voorheen slechts zijdelings kennis mee maken hadden. Te allen tijde proberen we mee te denken en samen met onze klantengroep tot de beste oplossing te komen.

Webcasting van virtuele commissie- en raadsvergaderingen

Voor besloten vergaderingen in kleine groepen, zoals presidium of teamoverleg, biedt GO met Mijn Vergaderingen nu inclusief video vergaderen. Daarnaast heeft GO nu voor vergaderingen van commissies, raad en Staten een oplossing voor videoconferencing inclusief openbare uitzending (webcasting). Ook beraadslagingen kunnen op afstand plaatsvinden en burgers en geïnteresseerden kijken thuis mee. Maximale veiligheid en maximale transparantie.Dankzij deze samenwerkingen en het co-creatieproject "Digitaliseren Ondersteuning Statenwerk" met de provincie Flevoland kan GO nu – in een veeleisende periode – een bewezen oplossing bieden om digitaal vergaderen met elk denkbaar gremium te ondersteunen. Belangrijke speerpunten zijn hierbij:

Nieuwe digitale leeromgeving voor griffie en raadsleden

Met de nieuwe release van GO. raadsinformatie is de digitale leeromgeving snel beschikbaar voor raadsleden.