Blogs

Terug naar de digitale vergaderzaal - Checklist voor een goede voorbereiding

Om de draad weer op te pakken en terug te gaan naar de digitale vergaderperiode, is een goede voorbereiding belangrijk. In de afgelopen tijd zijn mogelijk diverse zaken veranderd, zowel op gebied van de communicatietools, aantal deelnemers en andere zaken. Wij helpen u graag op weg met de volgende checklist:

Ondersteuning stemproces vanuit huis

De besluitvorming dient door te gaan: Dat kan met plaats- én platformonafhankelijk stemmen binnen GO. stemgedrag. Los van de in de raadzaal aanwezige AV-apparatuur.Raads- en Statenleden stemmen via hun vergaderapp of via het web. De stemuitslagen worden gepubliceerd in het RIS bij het onderwerpen op het profiel van fractie en raadslid.In deze tijd leren wij ook veel – in korte tijd maken we kennis met functionaliteiten waar we voorheen slechts zijdelings kennis mee maken hadden. Te allen tijde proberen we mee te denken en samen met onze klantengroep tot de beste oplossing te komen.

Webcasting van virtuele commissie- en raadsvergaderingen

Voor besloten vergaderingen in kleine groepen, zoals presidium of teamoverleg, biedt GO met Mijn Vergaderingen nu inclusief video vergaderen. Daarnaast heeft GO nu voor vergaderingen van commissies, raad en Staten een oplossing voor videoconferencing inclusief openbare uitzending (webcasting). Ook beraadslagingen kunnen op afstand plaatsvinden en burgers en geïnteresseerden kijken thuis mee. Maximale veiligheid en maximale transparantie.