Artikel Nieuwe digitale leeromgeving voor griffie en raadsleden

Met de nieuwe release van GO. raadsinformatie is de digitale leeromgeving snel beschikbaar voor raadsleden.

Om raadsleden handvatten te geven voor het beoefenen van hun functie heeft de Nederlandse vereniging van raadsleden in 2018 een digitale leeromgeving ontwikkeld. Deze omgeving wordt doorontwikkeld door de vereniging; nieuwe modules komen beschikbaar. Sinds september 2019 is er een versie beschikbaar om de integratie met het raadsinformatiesysteem en de vergaderapp te verbeteren. Vanaf nu kunnen raadsleden vanuit de agenda rechtstreeks doorklikken naar de relevante achtergrondinformatie op de leeromgeving.

De griffie kan vanuit GO. raadsinformatie een link toevoegen aan het agendapunt. In deze link wordt het relevante zoekwoord over het onderwerp opgenomen. Dat vormt de verwijzing. De redactiedruk is hiermee tot een minimum beperkt.
Overigens kunnen andere bronnen, zoals informatie over Verbonden Partijen of een Gemeenschappelijke Regeling ook op deze wijze bij een agendapunt worden aangeboden.

Bij vragen is GO graag van dienst via telefoonnummer 050-5757848.