Artikel Ondersteuning stemproces vanuit huis

De besluitvorming dient door te gaan: Dat kan met plaats- én platformonafhankelijk stemmen binnen GO. stemgedrag. Los van de in de raadzaal aanwezige AV-apparatuur.

Raads- en Statenleden stemmen via hun vergaderapp of via het web. De stemuitslagen worden gepubliceerd in het RIS bij het onderwerpen op het profiel van fractie en raadslid.

In deze tijd leren wij ook veel – in korte tijd maken we kennis met functionaliteiten waar we voorheen slechts zijdelings kennis mee maken hadden. Te allen tijde proberen we mee te denken en samen met onze klantengroep tot de beste oplossing te komen.

GO. stemgedrag:

 • Faciliteren van beraadslaging en besluitvorming
 • Agenda's en stukken digitaal in RIS omgeving
 • Authenticiteit bij geheime stemming kan ook digitaal worden vastgelegd (identiteit stemmer blijft geheim)
 • Stemming aangemaakt door Griffie(r), aangemaakt en gepubliceerd.
 • Insprekers en burgers kunnen via email een uitnodiging ontvangen, waarbij ook bepaalde toegangsrechten bij kunnen worden toegepast (evt inclusief 2 factor authenticatie).
 • Indienen van moties en amendementen is mogelijk tijdens vergadering en wordt gepubliceerd in RIS
 • Publicatieomgeving blijft gehandhaafd
 • 24/7 ondersteuningsdienst
 • Quorum is gebaseerd op aantal digitale deelnemers
 • Stemming is openbaar en via een live uitzending te volgen
 • Gegarandeerde hosting in Europa, veilig en transparant (regering gebruikt het ook)
 • Koppeling RiS
 • Life stream op gemeente-website en opname + archivering email
 • Mogelijkheid tot het combineren van de stream met fysiek aanwezigen in de raadzaal en thuiswerkende via webcam
 • Mogelijkheid voor spreker om het scherm te delen (bijvoorbeeld bij toepassen GO. stemgedrag of bij gebruik van PowerPoint presentatie)

Wilt u meer weten over GO. stemgedrag? Neem contact op met GO voor meer informatie.