Artikel Webcasting van virtuele commissie- en raadsvergaderingen

Voor besloten vergaderingen in kleine groepen, zoals presidium of teamoverleg, biedt GO met Mijn Vergaderingen nu inclusief video vergaderen. Daarnaast heeft GO nu voor vergaderingen van commissies, raad en Staten een oplossing voor videoconferencing inclusief openbare uitzending (webcasting). Ook beraadslagingen kunnen op afstand plaatsvinden en burgers en geïnteresseerden kijken thuis mee. Maximale veiligheid en maximale transparantie.

Dankzij deze samenwerkingen en het co-creatieproject "Digitaliseren Ondersteuning Statenwerk" met de provincie Flevoland biedt GO nu – in een veeleisende periode – een bewezen oplossing om digitaal vergaderen met elk denkbaar gremium te ondersteunen. Belangrijke speerpunten zijn hierbij:

Video vergader oplossing

 • Faciliteren van beraadslaging en besluitvorming
 • Agenda's en stukken digitaal in RiS omgeving
 • Stemming aangemaakt door Griffie(r), aangemaakt en gepubliceerd.
 • Goed overzicht aantal deelnemers vergadering, ook bij evt wegvallen of laat binnenkomen
 • Insprekers en burgers kunnen via email een uitnodiging ontvangen, waarbij ook bepaalde toegangsrechten bij kunnen worden toegepast (evt inclusief 2 factor authenticatie).
 • Indienen van moties en amendementen is mogelijk tijdens vergadering en wordt gepubliceerd in RiS
 • Publicatieomgeving blijft gehandhaafd
 • 24/7 ondersteuningsdienst
 • Via een chatfunctie van de video-conference toepassing kan de aandacht van Griffie worden gevraagd
 • Quorum is gebaseerd op aantal digitale deelnemers
 • Vergadering is openbaar en via een live uitzending te volgen
 • Gegarandeerde hosting in Europa, veilig en transparant (regering gebruikt het ook)
 • Life stream op gemeente-website en opname + archivering email
 • Regie voorzitter door toewijzen sprekers
 • Actieve spreker in beeld, inclusief weergave naam en partij
 • Mogelijkheid tot agenda en sprekersmarkering
 • Mogelijkheid tot ondertitelen
 • Toegang tot 100 leden, inclusief speciale rechten burger raadsleden voor inbreng en vragen
 • Mogelijkheid tot inbellen via telefoon
 • Mogelijkheid tot het combineren van de stream met fysiek aanwezigen in de raadzaal en thuiswerkende via webcam
 • Mogelijkheid voor spreker om het scherm te delen (bijvoorbeeld bij toepassen GO. stemgedrag of bij gebruik van power-point presentatie)