Artikel Open Standaarden

GO bevordert als leverancier de interoperabiliteit van de Digitale Overheid. In de ontwikkeling, doorontwikkeling en levering van ICT-producten en ICT–diensten conformeren wij ons aan de open standaarden van het Nationaal Beraad. Om dat vast te leggen, tekent GO het leveranciersmanifest van Forum Standaardisatie.

In haar producten en diensten gebruikt en ondersteunt GO onder andere de volgende open standaarden:

 • CSS
 • CSV
 • IPv6 en IPv4
 • HTML
 • HTTP(S)
 • PDF
 • SAML
 • JSON
 • LDAP
 • SOAP
 • StUF
 • Webrichtlijnen
 • XML
 • XSLT