Nieuwsbericht 31 GEMMA eFormulieren 1.5

Gepubliceerd op: 08 april 2014 00:00

Bent u op zoek naar een snelle, effectieve en duurzame manier om uw eDienstverlening in te richten? Met de 31 GEMMA eFormulieren 1.5 bespaart u veel tijd en geld. De nieuwe release is volledig gebaseerd op de standaard StUF EF. Daardoor zijn ingevulde digitale formulieren standaard verwerkbaar in de meest gangbare zaaksystemen. De onderstaande eFormulieren zijn per direct leverbaar (zie ook de bestellijst).

31 GEMMA eFormulieren

U kunt kiezen uit 1 of meerdere van de onderstaande kant-en-klare eFormulieren. De formulieren kunnen snel worden uitgeveleverd in een SaaS-omgeving.

 • Afspraak maken grofvuil ophalen
 • Automatisch betalen aanvragen, wijzigen of stoppen
 • Bewijs van in leven zijn aanvragen
 • Bezwaar indienen
 • Bezwaar tegen gemeentelijke belastingen
 • Eigen verklaring rijbewijs
 • Geheimhouding persoongegevens indienen_intrekken
 • Gevonden of verloren voorwerpen
 • Hond aan-ofafmelden voor hondenbelasting
 • Inschrijven (bouw)kavel
 • Inschrijven op een industrie-of bedrijventerrein
 • Kenteken wijzigen
 • Klacht indienen
 • Kopie van een OZB-aanslag, WOZ-beschikking of WOZ-taxatieverslag aanvragen
 • Kwijtschelding aanvragen
 • Marktplaatsvergunning aanvragen
 • Melding openbare ruimte
 • Naamgebruik veranderen
 • Ontheffing voor het verspreiden van reclamemateriaal
 • Parkeervergunning aanvragen 
 • Rioolaansluitvergunning aanvragen
 • Schade na ramp
 • Standplaatsvergunning aanvragen
 • Subsidie aanvragen of subsidie gebruik aantonen
 • Tegemoetkoming leerlingenvervoer aanvragen
 • Toestemming hoofbewoner Inwoning
 • Uittreksel uit de Burgerlijke Stand aanvragen
 • Uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA) aanvragen
 • Vakantie_verblijf in het buitenland melden
 • Verhuizing doorgeven 

DigiD met TPM-verklaring

Voor sommige eFormulieren is identificatie met DigiD verplicht. GemeenteOplossingen kan deze aansluiting voor u verzorgen. Daarbij leveren wij tevens een TPM-verklaring. Daarmee bespaart u veel tijd en geld bij de verplichte jaarlijkse DigiD-beveiligingsaudit.

NAW-prefill

Door de eFormulieren aan te sluiten op uw GBA/V-voorziening of zaaksysteem, kunnen NAW-velden automatisch vooringevuld worden nadat een burger is ingelogd met DigiD. GemeenteOplossingen kan aansluiten op gegevensmagazijnen van PinkRoccade, Centric, Procura en Vicrea.

Verwerking in zaaksysteem

Ingevulde GEMMA eFormulieren zijn ingericht op basis van StUF EF. De meest gebruikte zaaksystemen erkennen deze standaard en kunnen de ingevulde eFormulieren automatisch inlezen. 

Toch liever maatwerk?

Hoewel standaard GEMMA eFormulieren gemakkelijk en voordelig in gebruik zijn, hebben sommige organisaties behoefte aan maatwerk. Speciaal daarvoor levert GemeenteOplossingen de GO| cms enterprise - formulierenserver. Een gebruiksvriendelijke oplossing waarmee u zelf eFormulieren met of zonder beslisbomen en rekenvelden kunt maken. Op verzoek kunnen wij het formulier voor u 'mappen', zodat deze automatisch in uw zaaksysteem conform StUF ZKN verwerkt kan worden.