Nieuwsbericht GO ontwikkelt API voor Open Raadsinformatie

Gepubliceerd op: 24 maart 2016 15:05

GO ontwikkelt een API voor Open Raadsinformatie. Met de API voor GO. raadsinformatie stelt de gemeente raadsinformatie op gestructureerde wijze beschikbaar als open data. Anderen kunnen deze gegevens vervolgens inlezen in nieuwe toepassingen die lokale democratie versterken. Klanten van GO die Open Data een warm hart toedragen kunnen deze API laten implementeren.

Herbruikbaarheid door vergelijkbaarheid

Gemeenten hebben de vrijheid om zelf te kiezen welke raadsstukken ze publiceren en op welke manier. Het ontbreken van een vaste structuur vermindert de vergelijkbaarheid en beperkt daarmee de herbruikbaarheid. De wens bestaat om raadsinformatie conform een open, gestructureerde en machine-leesbare standaard aan te bieden voor optimale herbruikbaarheid. Conform de nieuwe Wet Hergebruik Overheidsinformatie en aansluitend bij het nationale Actieplan Open Overheid.

Pilot Open Raadsinformatie

De pilot Open Raadsinformatie is een traject om te experimenteren met het beschikbaar stellen van de raadsinformatie van vijf gemeenten als open data. Open data houdt in dat overheidsinformatie zonder beperkingen, auteursrecht, betaalmuur of inlogscherm toegankelijk is. Ontwikkelaars en programmeurs kunnen eenvoudig met de data aan de slag. Dit maakt het maken van analyses en apps mogelijk.

Eerste resultaten

De pilot Open Raadsinformatie, uitgevoerd door de Open State Foundation in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en vijf deelnemende gemeenten, heeft de eerste Open Raadsinformatie opgeleverd. Onder de 5 deelnemende gemeenten bevinden zich 2 gebruikers van GO. raadsinformatie: Den Helder en Oude IJsselstreek. De pilot heeft ook een set van aanbevelingen opgeleverd om Open Raadsinformatie op te schalen. Het bouwen van een API door GO hoort daar ook bij.

Actieplan Open Overheid

In het Actieplan Open Overheid is Open Raadsinformatie door het ministerie van Binnenlandse Zaken opgenomen als een van negen actiepunten voor 2016 en 2017. De VNG werkt samen met KING en de Open State Foundation aan het ontsluiten van raadsinformatie, het ontwikkelen van een gezamenlijke standaard en het bevorderen van het hergebruik. De eerste hergebruikers die toepassingen willen bouwen met Open Raadsinformatie hebben zich al aangediend.

Doe ook mee

GO nodigt klanten uit om mee te doen. Door de GO API te gebruiken kan ook jouw gemeente profiteren van de ontwikkelingen rondom Open Raadsinformatie. En kunnen apps gebouwd worden die de informatiepositie van raadsleden, inwoners en journalisten versterken. Raadsinformatie wordt beter doorzoekbaar en apps kunnen raadsinformatie tonen op nieuwe innovatieve wijzen. Open raadsinformatie van de gemeente wordt dan tevens opgenomen in de landelijke zoekmachine van Open Raadsinformatie http://zoek.openraadsinformatie.nl. Doe nu mee met Open Raadsinformatie en versterk de lokale democratie met open data. Gebruik voor meer informatie en aanmelding het webformulier.

Open Data API voor Open Raadsinformatie