Nieuwsbericht Lancering GO| raadsinformatie 5.2

Gepubliceerd op: 30 september 2014 00:00

Achter de schermen is in nauwe samenwerking met de GO| gebruikersgroep hard gewerkt aan de totstandkoming van GO| raadsinformatie 5.2. Deze nieuwe release met verbeterde bestaande functionaliteit en nieuwe functionaliteit is gereed. De uitlevering voor klanten met servicecontract Compleet vindt gefaseerd plaats in het tijdvak oktober - december 2014. 

Verbeterde en nieuwe functionaliteit

In de nieuwe release is verbeterde en nieuwe functionaliteit ondergebracht. Sommige functies zijn afhankelijk van aangeschafte modules. In de releasenotes, welke nog deze maand verzonden worden, leest u meer details. Hieronder ziet u een korte opsomming van wijzigingen:

  • Handleiding als pdf in beheeromgeving
  • Zelf kunnen verwijderen van e-mailabonnees
  • Testverzending e-mailnotificatie
  • Volgorde leden per fractie zelf kunnen aanpassen
  • Tijdens live-uitzending agendapunt naast de video-player tonen
  • Alle documenten in 1x downloaden als afzonderlijke documenten
  • Valideren e-mailabonnees
  • extra metadataveld tonen in website
  • template geschikt maken voor breedbeeld

Uitlevering

Heeft u voor GO | raadsinformatie een servicecontract Compleet afgesloten? Dan heeft u recht op een upgrade naar de nieuwste release. Uitlevering vindt gefaseerd plaats en start op 1 oktober 2014. U krijgt de software aangeboden in een acceptatieomgeving. Na uw akkoord gaat de nieuwe software in productie. Uitlevering is alleen mogelijk als u reeds in productie bent met release 5.0.

Nieuwe wensen

Veel van bovenstaande vernieuwing is in nauwe samenwerking met de GO| gebruikersgroep tot stand gekomen. Wij danken het bestuur heel hartelijk voor haar inbreng. Bent u al lid van de GO| gebruikersgroep en heeft u wensen voor doorontwikkeling? Meld deze dan aan via de website: http://gebruikersgroep.gemeenteoplossingen.nl