Nieuwsbericht Lunchbijeenkomst Open Raadsinformatie

Gepubliceerd op: 15 februari 2017 13:10

KING en GO organiseren een interactieve lunchbijeenkomst Open Raadsinformatie op 10 maart, 1200 uur in het Beatrixgebouw Jaarbeursplein 6 te Utrecht. Voor klanten van GO is deelname gratis. Aanmelden kan online.

Tijdens deze interactieve lunch kunt u zowel kennis opdoen, als uw expertise delen met gelijkgestemden. Inmiddels doen 17 gemeenten mee aan Open Raadsinformatie, waarvan 6 klanten van GO. Op basis van de eerste praktijkervaringen onderzoekt Tom Kunzler in opdracht van KING samen met GO en onze klanten de juiste invulling van de volgende stap. Ondermeer uitbreiding van de Open Data API met steminformatie en extra metadata komen aan de orde. U bent harte welkom bij deze lunchbijeenkomst.

Voor wie?

Houdt u zich bezig met het beheer en de publicatie van digitale informatie die wordt gebruikt tijdens raadsvergaderingen? Bent u werkzaam bij bij Griffie of Informatiemanagement? Dan is deze lunch voor u dé ideale gelegenheid om met vakgenoten en specialisten in gesprek te gaan.

Over Open Raadsinformatie

Open Raadsinformatie blijft een actueel onderwerp dat volop in beweging is. In 2015 begon de pilot waarbij raadsinformatie (verslagen, voorstellen en moties) van enkele gemeenten als Open Data werd ontsloten. De data-uitwisseling voor klanten van GO met Open Raadsinformatie verloopt via een API. Dit een noodzakelijke stap om Open Raadsinformatie te kunnen opschalen naar meerdere gemeenten. Praktijkbeproeving met KING We bevinden ons nu in de fase van de praktijkbeproeving. Hierin werken KING en GO samen om de kwaliteit en kwantiteit van de beschikbare Open Raadsinformatie te verbeteren. Dit geldt onder andere voor stemuitslagen, presentielijsten en moties. Deze informatie wordt doorgaans in het RIS geregistreerd, maar is niet altijd machine leesbaar of op een goede manier uit de data te halen. Dit is interessante informatie die hergebruikers in staat stelt om innovatieve toepassingen te ontwikkelen. Tom Kunzler noemt als voorbeeld een gekopieerde motie: "Deze is niet machine leesbaar, maar is door een OCR printer te gebruiken wel machine leesbaar. Deze printer is altijd aanwezig op het gemeentehuis.'' 

Voor klanten van GO is deelname gratis. Aanmelden kan online.