Nieuwsbericht Ondersteuning bij verkiezingen

Gepubliceerd op: 06 februari 2014 00:00

Bijna is het zover: gemeenteraadsverkiezingen 2014. Sommige raadsleden vertrekken, nieuwe raadsleden nemen plaats. Dit betekent nieuwe namen en foto's in GO| raadsinformatie, nieuwe sprekerskoppelingen en soms ook nieuwe organen en commissies. U kunt veel taken zelf doen, maar de ervaring leert dat een deel van onze klanten extra ondersteuning op prijs stelt. In verband met de te verwachten drukte vragen wij u om vroegtijdig uw wensen kenbaar te maken, zodat wij onze capaciteit hierop kunnen afstemmen.

Nieuwe raadsleden

Bij de installatie van de nieuwe raad dienen vertrokken raadsleden gedeactiveerd te worden. Na deactivatie blijven zij wel actief als sprekers in de videoarchieven van de voorgaande raad. Nieuwe raadsleden dienen aangemaakt te worden: naam, toegangscode, koppeling naar organen of commissies, plaatsing van foto's, etc. Deze wijzigingen kunt u zelf doen. Doch een deel van onze klanten kiest ervoor om deze taken uit te besteden aan GemeenteOplossingen.

Nieuwe plattegrond raadzaal

Maakt u gebruik van een statische of dynamische plattegrond waarop de fracties zijn ingetekend? Dan dient deze ook aangepast te worden. In veel gevallen is hiervoor de inzet van GemeenteOplossingen nodig. 

Telefonische ondersteuning

De ervaring leert dat het moeten doorvoeren van veel aanpassingen in korte tijd soms vragen oproept. De adviseurs van GemeenteOplossingen helpen u graag. Ondersteuning kan in veel gevallen telefonisch. Klanten met een FlexiSupport-contract (strippenkaart voor adhoc inzet) worden als eerste geholpen. Andere adhoc vragen worden op basis van beschikbaarheid van adviseurs afgehandeld tegen een nacalculatietarief. 

Camera-en vergadersysteem

Voor het aanpassen van de programmering van uw vergadersysteem (mircrofoonposten, wie zit waar) en uw camerasysteem (voor automatische sprekersherkenning) kunt u contact opnemen met uw AV-leverancier. Een correcte programmering is van groot belang voor de juiste weergave van sprekers in uw videoarchief.

Graag vernemen wij uw wensen

Om onze capaciteit zorgvuldig te kunnen afstemmen op de te verwachten drukte vragen wij u om uw wensen vroegtijdig met ons te delen. Laat ons bij voorkeur voor 19 februari 2014 weten welke ondersteuning u van ons wenst. Klanten die tijd hebben gereserveerd en/of gebruik maken van een FlexiSupport-contract worden met voorrang behandeld. U kunt hiervoor contact opnemen met het team van de GO| servicedesk, te bereiken op 050 - 5757 848.