Nieuwsbericht Ondertekening addendum Toegankelijkheid

Gepubliceerd op: 20 januari 2014 00:00

Het KING-convenant, in maart 2012 afgesloten door ICT-leveranciers, gebruikersverenigingen, samenwerkingsverbanden en KING, is op donderdag 16 januari 2014 in ’s-Hertogenbosch uitgebreid met drie addenda. Dat is gebeurd tijdens het KING-congres. In het convenant hebben betrokken partijen afspraken gemaakt over het voldoen aan standaarden voor proces- en ICT-integratie. GemeenteOplossingen heeft het addendum voor Toegankelijkheid (webrichtlijnen) ondertekend.

Addendum Toegankelijkheid (webrichtlijnen)

Het door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vormgegeven addendum Toegankelijkheid wordt beschouwd als een start van een samenwerking tussen overheid en leveranciers om invulling te geven aan het realiseren van een toegankelijke digitale overheid. Het doel van dit addendum is om te komen tot: webdiensten en -applicaties die voldoen aan de overheidsstandaard Webrichtlijnen; ondersteuning van overheidsorganisaties in het continu voldoen aan deze standaard; ondersteuning van overheidsorganisaties bij het afleggen van verantwoording over de toepassing van de standaard conform het regime van ‘pas toe of leg uit’

Logische vervolgstap

Enige tijd geleden heeft GemeenteOplossingen het belang van toegankelijke websitecommunicatie onderstreept met het door ons uitgegeven boek "Het Geheim van de Overheidswebsite". Wij zien de ondertekening van het addendum Toegankelijkheid als een logische vervolgstap. 

Logo KING gemeenten