Nieuwsbericht Ondertekening addendum TPM DigiD

Gepubliceerd op: 17 juni 2014 00:00

Het KING-convenant, in maart 2012 afgesloten door ICT-leveranciers, gebruikersverenigingen, samenwerkingsverbanden en KING, is uitgebreid met het addendum Ondersteuning ICT- Beveiligingsassessment DigiD. GemeenteOplossingen en KING hebben hiertoe onlangs het contract ondertekend.

TPM-verklaring DigiD

In het convenant hebben betrokken partijen afspraken gemaakt over het bieden van voldoende zekerheid bij de implementatie van DigiD bij overheden. Concreet resulteert dit ondermeer in een jaarlijkse audit van de GO| producten. Wij bieden onze klanten een TPM-verklaring. GO| klanten kunnen deze verklaring verstrekken aan hun auditer, om zo een belangrijk deel van de jaarlijks verplichte audit te kunnen afronden.

Logo KING gemeenten