Nieuwsbericht Open Raadsinformatie: de volgende stap

Gepubliceerd op: 09 februari 2017 10:50

Open Raadsinformatie blijft een actueel onderwerp dat volop in beweging is. In 2015 begon de pilot waarbij raadsinformatie (verslagen, voorstellen, stemuitslagen en moties) van enkele gemeenten als Open Data werd ontsloten. De data-uitwisseling voor klanten van GemeenteOplossingen (GO) met Open Raadsinformatie verloopt via een API. Dit een noodzakelijke stap om Open Raadsinformatie te kunnen opschalen naar meerdere gemeenten. Inmiddels doen 17 gemeenten, waarvan 6 klanten van GO. raadsinformatie, mee aan Open Raadsinformatie. Naar verwachting volgen er nog velen.

Praktijkbeproeving met KING

We bevinden ons nu in de fase van de praktijkbeproeving. Hierin werken KING, Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten, en GO samen om de kwaliteit en kwantiteit van de beschikbare Open Raadsinformatie te verbeteren. Dit geldt onder andere voor stemuitslagen, presentielijsten en moties. Deze informatie wordt doorgaans in het RIS geregistreerd, maar is niet altijd machine leesbaar of op een goede manier uit de data te halen. Dit is interessante informatie die hergebruikers in staat stelt om innovatieve toepassingen te ontwikkelen. Tom Kunzler, programmamanager vanuit KING voor Open Raadsinformatie, noemt als voorbeeld een gekopieerde motie: "Deze is niet machine leesbaar, maar is door een OCR printer te gebruiken wel machine leesbaar. Deze printer is altijd aanwezig op het gemeentehuis.''

Gezamenlijke Standaard

Een belangrijk aspect van de praktijkbeproeving is hoe het voor gemeenten met een kleinere griffie mogelijk is om deze informatie op de juiste wijze te ontsluiten. Een ander doel van de praktijkbeproeving is het ontwikkelen van een gezamenlijke standaard. Door de grote RIS-leveranciers op dezelfde wijze Open Raadsinformatie te laten aanbieden, wordt de data beter vergelijkbaar.

Raadsinformatie Doetinchem

De gemeente Doetinchem is één van de deelnemers aan de praktijkbeproeving. De belangrijkste reden voor Doetinchem om mee te doen is het maatschappelijke belang van transparantie. Iedereen krijgt de mogelijkheid om aan de slag te gaan met informatie uit het Raadsinformatiesysteem (RIS) en daar waardevolle toepassingen van te maken. Daarnaast wil de gemeente graag in een vroeg stadium meepraten en beslissen over de route voor Open Raadsinformatie.

Meer weten over Open Raadsinformatie?

Wilt u meer informatie over Open Raadsinformatie? Lees dan deze blog of neem contact met ons op.