Nieuwsbericht Servicebericht onderhoud serverpark

Gepubliceerd op: 20 januari 2014 00:00

Op zaterdag 25 januari 2014 vinden onderhoudswerkzaamheden plaats aan het gehele GO| serverpark. Het betreft regulier onderhoud, benodigd om het functioneren van applicaties en de veiligheid van systemen te waarborgen. Dit onderhoud vindt plaats vanaf 6:30 tot 10:00 's ochtends.

Bereikbaarheid websites

Tijdens dit onderhoud zullen de websites van onze klanten gedurende enkele minuten niet bereikbaar zijn. Ofschoon het hier gaat om routinematig onderhoud  dienen we bij dit soort werkzaamheden rekening te houden met langere downtijd bij een eventuele calamiteit. Het onderhoud omvat vele honderden websites, waardoor het exacte tijdstip van afsluiting helaas niet exact is te voorspellen.

Onderhoudsrichtlijnen

Het hele jaar door vindt regulier onderhoud plaats, zowel voor extra beveiligde TPM-omgevingen, als voor reguliere hostingservers. Voor sommige werkzaamheden is het herstarten van servers noodzakelijk. Dit betekent een downtime van enkele minuten. Om het ongemak tot een minimum te beperken wordt dergelijk onderhoud ingepland tijdens daluren. Dit zijn de tijdstippen waarop de websites van GO| klanten minimaal bezocht worden. Daarmee wordt hinder voor uw bezoekers geminimaliseerd. De downtime blijft binnen de bandbreedte van eventueel afgesproken SLA-uptimegaranties.