Artikel Update: Besluitvorming vanuit huis

Uitdagende tijden vragen om inventieve oplossingen. Om het democratisch proces ook in deze uitdagende tijden te ondersteunen biedt GO nieuwe en bestaande functionaliteiten:

  • Webcasting van virtuele commissie- en raadsvergaderingen
  • Ondersteuning stemproces vanuit huis

Webcasting van virtuele commissie- en raadsvergaderingen
Voor besloten vergaderingen in kleine groepen, zoals presidium of teamoverleg, biedt GO Mijn Vergaderingen nu inclusief videovergaderen. Daarnaast heeft GO nu voor vergaderingen van commissies, raad en Staten een oplossing voor videoconferencing inclusief openbare uitzending.
Ook beraadslagingen kunnen op afstand plaatsvinden en burgers en geïnteresseerden kijken thuis mee. Maximale veiligheid en maximale transparantie.

Ondersteuning stemproces vanuit huis
Uiteraard dient ook de besluitvorming door te gaan: Dat kan met plaats- én platformonafhankelijk stemmen binnen GO. stemgedrag. Los van de in de raadzaal aanwezige AV-apparatuur.
Raads- en Statenleden stemmen via hun vergaderapp of via het web. De stemuitslagen worden gepubliceerd in het RIS bij het onderwerpen op het profiel van fractie en raadslid.

GO ondersteunt u maximaal, ook in deze onrustige tijden.