Nieuwsbericht Versterking en beveiliging DigiD

Gepubliceerd op: 15 juli 2014 00:00

Graag informeren wij onze relaties over de brief van Plasterk / Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer, dd 09 juli 2014:

"Hierbij informeer ik u over een aantal ontwikkelingen ten aanzien van DigiD; in het bijzonder over de voortgang van de uitvoering van de ICT-Beveiligingsassessments DigiD, de stappen die worden gezet om DigiD te versterken, alsmede de stand van zaken bij de uitvoering van de pilot voor DigiD Buitenland. In reactie op de vragen gesteld tijdens het Algemeen Overleg van 25 juni jl. door Kamerlid Verhoeven ga ik ook nader in op samenwerkingsverbanden." Lees de gehele brief.