Artikel Privacy & solliciteren bij GemeenteOplossingen

GemeenteOplossingen vindt het belangrijk om zorgvuldig met jouw sollicitatie en jouw persoonsgegevens om te gaan, en om je daar goed over te informeren. Op deze pagina lees je wat wij doen om jouw sollicitatie en persoonlijke gegevens te beschermen.

Wat zijn persoonsgegevens?
Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot jou als persoon. Bijvoorbeeld jouw naam, jouw huisadres of e-mailadres. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vind je meer informatie over de definitie van persoonsgegevens.

Lees meer over wat persoonsgegevens zijn op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens

Vastleggen en verwerken van jouw sollicitatie bij GemeenteOplossingen
GemeenteOplossingen gebruikt gegevens rond de sollicitatie alleen voor het doel waarvoor je ze ons hebt gestuurd, nl jouw sollicitatie. Wij bewaren de persoonsgegevens die je ons toestuurt op een beveiligde plek. 

We garanderen dat jouw gegevens alleen worden gebruikt voor de arbeidsbemiddeling tussen de kandidaat en de werkgever (de sollicitatieprocedure bij GemeenteOplossingen). Daarnaast bekijken wij in sommige gevallen bij sollicitaties ook gegevens afkomstig van openbare bronnen zoals sociale media. Denk aan jouw profiel op LinkedIn.

Hoe lang bewaart GemeenteOplossingen jouw sollicitatiegegevens?
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens gevraagd zijn. Uiterlijk 2 weken na het eindigen van de sollicitatieprocedure zullen wij jouw gegevens verwijderen, tenzij wij je nadrukkelijke toestemming hebben ontvangen om je gegevens langer te bewaren. Bijvoorbeeld voor mogelijk andere functies. Indien we jouw gegevens langer bewaren zullen deze één jaar na de gegeven toestemming verwijderd worden.

Je persoonlijke gegevens worden alleen vrijgegeven met jouw toestemming. We bieden je geen ongevraagde informatie en/of diensten aan. Jouw persoonlijke gegevens stellen we niet aan andere organisaties beschikbaar, tenzij we dit op grond van de wet verplicht zijn. Denk aan organisaties als het UWV of de belastingdienst.

Wil je jouw sollicitatiegegevens inzien?
Als je jouw gegevens wilt inzien, laten corrigeren of verwijderen, dan kun je een verzoek bij ons indienen door een e-mail te sturen naar vacatures@gemeenteoplossingen.nl. Ook voor overige vragen rond privacy en jouw sollicitatie kun je hier terecht.

Meer weten over GemeenteOplossingen & privacy?
Meer informatie over hoe GemeenteOplossingen omgaat met privacy en cookies? Neem dan onze privacyverklaring door.