Artikel Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

GO werkt aan de ontwikkeling van een 'kantoorloos vergaderen' applicatie met geavanceerde functionaliteit. Deze applicatie gaat het mogelijk maken om virtueel te vergaderen met verschillende mensen op verschillende locaties. Dit heeft als doel om de vele kilometers en reisuren van personeel terug te dringen.

De oplossingen van GO moeten zo eenvoudig werken dat men ervoor kiest om virtueel te vergaderen in plaats van op locatie bijeen te komen. Op deze wijze wordt bewust gekozen voor gedragsverandering die beter is voor het milieu.

GO wil zodoende kennis valoriseren en innoveren om te komen tot een nieuwe manier van vergaderen. Doel is om bij te dragen aan de bewustwording omtrent duurzaamheid en verspilling en daarmee organisaties financieel vooruit te helpen. De 'kantoorloos vergaderen' applicatie moet werknemers helpen in het bewust omgaan met het gebruik van de auto en het onnodig verspillen van tijd en kosten.

De 'kantoorloos vergaderen' applicatie wordt ontwikkeld met behulp van steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). EFRO ondersteunt de projecten van GO voor CO2-arme technologieën.

VIA logo