Artikel Missie

GO is een mensgerichte onderneming. Goede contacten met onze klanten en leveranciers vinden we waardevol.

Op basis van de ter beschikking staande technologie leveren wij zelf ontwikkelde, kwalitatief hoogwaardige oplossingen die zich onderscheiden door gebruiksvriendelijkheid en compleetheid. Deze oplossingen, bestaande uit een product plus een dienst, maken het leven van onze klanten en relaties plezieriger. Zij ontvangen waar voor hun geld.

Doelgroep

De klanten van GO zijn primair (semi-) overheidsinstellingen die behoefte hebben aan betrouwbare oplossingen voor de vastlegging en ontsluiting van informatie.

Teamwork

GO wordt geleid vanuit bezieling en een maatschappelijk verantwoordelijke houding. Onze medewerkers worden gestimuleerd om hun professionele kwaliteiten verder te ontplooien en om met een zo groot mogelijke zelfstandigheid hun bijdrage aan het geheel te leveren. GO is een aantrekkelijke werkgever die medewerkers een boeiende en inspirerende werkomgeving biedt.

Duurzaam rendement

GO genereert voor aandeelhouders een bevredigend rendement op het geïnvesteerd vermogen. De focus ligt daarbij op duurzame ontwikkeling. Wij varen onze eigen koers en hechten grote waarde aan een (financieel) onafhankelijke positie. Op lange termijn streven we naar een stabiel bedrijfsmodel waarbij wij duurzaam kunnen opereren zonder primaire focus op groei in omvang.

Drive

Ons credo is functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid. Professionaliteit en enthousiasme staan in het teken van verantwoordelijkheid nemen: door zowel medewerkers, toeleveranciers en klanten. Dit komt tot uiting in de door ons ontwikkelde oplossingen en in de bedrijfsvoering en de communicatie. We zijn gedreven om ons voortdurend te blijven ontwikkelen.