Artikel Digitalisering van de Overheid

Op 31 maart 2015 is "Digitalisering van de Overheid" verschenen. In deze speciale themabijlage van het Financieele Dagblad vindt u ondermeer bijdragen van:

  • Bas Eenhoorn, Digicommissaris: "Nederland mist de boot als de overheid niet een grootscheepse digitalisering van de dienstverlening doorvoert". (p.2)
  • Ronald Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken: "Meer keus met eID, de nieuwe standaard voor online identificatie." (p.4)
  • Jaap Bouman en René Notenbomer, directeur GO: "Wat is de overeenkomst tussen een kruidenier en de gemeentelijke website?" (p.6)
  • Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD): "Een stevig fundament is noodzakelijk voor goede informatiebeveiliging." (p.8)
  • Dimitri Palmen, directeur BCT: "Verander de manier van samenwerken tussen overheden en ICT-bedrijven." (p.16)

Lees nu meer in de themabijlage "Digitalisering van de Overheid" (Pdf, 20,8 MB).