Media

Nieuwe digitale leeromgeving voor griffie en raadsleden

Met de nieuwe release van GO. raadsinformatie is de digitale leeromgeving snel beschikbaar voor raadsleden.

Digitale verantwoording uitgaven fracties Flevoland

Per 1 januari 2017 hebben Provinciale Staten van Flevoland gekozen voor een nieuwe werkwijze voor het verantwoorden van de uitgaven van de fractiebudgetten. De verantwoording van de uitgaven is ondergebracht in de vergaderapp voor Provinciale Staten en wordt vanaf 1 mei 2017 gepubliceerd op de website van Provinciale Staten. De digitale module verantwoording fractievergoedingen is in co-creatie ontwikkeld door GemeenteOplossingen (GO) en de Statengriffie Flevoland.

Gemeente Dalfsen gaat door met GO. raadsinformatie

Gemeente Dalfsen blijft de komende jaren gebruik maken van het GO. raadsinformatiesysteem (RIS). Het RIS faciliteert de raadsvergaderingen door het ontsluiten van agenda's en vergaderstukken in combinatie met live en archief webcasting.

Overige artikelen