Media

Digitale verantwoording uitgaven fracties Flevoland

Per 1 januari 2017 hebben Provinciale Staten van Flevoland gekozen voor een nieuwe werkwijze voor het verantwoorden van de uitgaven van de fractiebudgetten. De verantwoording van de uitgaven is ondergebracht in de vergaderapp voor Provinciale Staten en wordt vanaf 1 mei 2017 gepubliceerd op de website van Provinciale Staten. De digitale module verantwoording fractievergoedingen is in co-creatie ontwikkeld door GemeenteOplossingen (GO) en de Statengriffie Flevoland.

Gemeente Dalfsen gaat door met GO. raadsinformatie

Gemeente Dalfsen blijft de komende jaren gebruik maken van het GO. raadsinformatiesysteem (RIS). Het RIS faciliteert de raadsvergaderingen door het ontsluiten van agenda's en vergaderstukken in combinatie met live en archief webcasting.

Digitalisering van de Overheid

Op 31 maart 2015 is "Digitalisering van de Overheid" verschenen. In deze speciale themabijlage van het Financieele Dagblad vindt u ondermeer bijdragen van: