Testimonial GO. cms enterprise - formulierenserver

"Met slimme eFormulieren stellen we nooit meer overbodige vragen"

Door gebruik te maken van beslisbomen stelt u vragen afhankelijk van gegeven antwoorden.

Artikel GO. cms enterprise - formulierenserver

Gebruiksvriendelijke eFormulieren dragen bij aan een goede dienstverlening voor burgers en bedrijven. Zij kunnen steeds meer gemeentelijke producten en diensten online bestellen met behulp van eFormulieren. Met de GO. cms enterprise - formulierenserver bouwt en onderhoudt u op eenvoudige wijze eFormulieren; van simpele formulieren tot zeer complexe met beslisbomen en rekenvelden.

Kant-en-klaar of op maat?

U kunt kiezen voor de kant-en-klare GEMMA eFormulieren of voor de mogelijkheid om zelf formulieren te bouwen en te onderhouden. Of voor een combinatie van eigen en kant-en-klare eFormulieren: we kunnen beide oplossingen in dezelfde SaaS-omgeving leveren.

Conform Webrichtlijnen

De GO. cms enterprise - formulierenserver maakt gebruik van sjablonen, zodat formulieren automatisch in de huisstijl van uw website worden opgemaakt. De technologie voldoet aan de Webrichtlijnen; toegankelijkheid is dus verzekerd.

NAW-prefill

Wanneer uw eFormulieren zijn aangesloten op uw GBA/V-voorziening of zaaksysteem, kunt u NAW-velden automatisch voorinvullen als een burger inlogt met DigiD. Wij kunnen uw webformulieren aansluiten op gegevensmagazijnen van alle bekende leveranciers in overheidsland.

Verwerking in zaaksysteem

Ingevulde GEMMA eFormulieren zijn ingericht op basis van StUF EF. De belangrijkste zaaksystemen erkennen deze standaard en kunnen de ingevulde eFormulieren automatisch inlezen. Bouwt u zelf formulieren conform uw eigen zaaktype-definitie? Dan kunnen wij zorgen dat formuliervelden worden doorgestuurd conform StUF ZKN, zodat u ook maatwerkformulieren automatisch in uw zaaksysteem kunt verwerken.

Afbeeldingen van GO. cms enterprise - formulierenserver