Artikel GO. search – real time relevante resultaten. Juist vanuit videoverslagen.

Met de opkomst van raadsinformatiesystemen – zeg, zo'n 15 jaar geleden – en de exponentiele groei daarna van deze online omgeving met informatie in de vorm van zowel documenten als video's, beschikken de gemeenten en provincies van Nederland over een gigantische hooiberg aan data. Waardevolle data voor statenlid, raadslid, inwoner en niet zelden juist ook ambtenaar. Het vinden van de spreekwoordelijke naald is geen eitje. Immers, niet alle data is op eenzelfde wijze opgevoerd of voorzien van gestructureerde metadatering; afkomstig vanuit een migratie; bestuursorganen komen en gaan net zoals de data van gemeenten die samengaan; de actuele thema's wisselen elkaar in de loop der jaren voortdurend af...


GO lanceert een nieuwe release van de zoekmachine en maakt een belangrijke vervolgstap in het vinden van relevante informatie. Met de komst van GO. search – release 5.0 wordt alle doorzoekbare data, en daar zijn de video's nu aan toegevoegd, optimaal aangeboden. Anders dan bij online zoekdiensten die we als particulier veel gebruiken – Google, Bing etc – wordt de toegevoegde data real time opgenomen in de zoekresultaten en is het wegingsalgoritme transparant beschikbaar. Sterker nog, die relevantie bepaal jezelf.


Wat betekent dit?
De griffie bepaalt hoe zwaar de diverse factoren meewegen (het gevonden zoekwoord in een agendapunt-titel zou zwaarder kunnen wegen dan hetzelfde zoekwoord in de bestandsnaam), kan labels aanpassen, bepaalt welke filters ter beschikking worden gesteld en kan bijvoorbeeld actualiteit van een zoekresultaat prioriteit geven. Opvallend genoeg hecht niet iedere organisatie aan dezelfde wegingsfactoren, met GO. search 5.0 wordt en eigen profiel van de organisatie opgebouwd. Het profiel van wegingen kan op elk gewenst moment worden aangepast.

GO. Search - zoek in video


Zoeken in de gesproken tekst:  Deze ingrijpende verbeteringen is ingezet om de eindgebruiker van dienst te zijn:

"een document wordt op meerdere agenda's in het proces behandeld. Super dat dat document nu in 1 zoekresultaat kan vinden waarbij de vergaderingen een losse verwijzing vormen. Een hele verbetering die met recht de relevantie van zoekresultaten bepaald".

"letterlijk een verwijzing naar een videofragment mét spreker als zoekresultaat omdat je kunt zoeken op woorden die zijn uitgesproken is een noviteit. Mede mogelijk gemaakt door de brede inzet van automatische ondertiteling. Hieraan herken je vooruitgang"


Meer info over GO. search, neem via het contactformulier contact met ons op, of bel naar 050-5757848.