Testimonial TabSign

"Handig: met Tabsign heb ik op mijn iPad toegang tot mijn hele werkvoorraad"

Met Tabsign kunt u overal dossiers en stukken digitaal behandelen.

Artikel Tabsign maakt digitaal besturen eenvoudig

Een goed bestuur is in toenemende mate afhankelijk van betrouwbare en actuele informatie. De uitdaging ligt in het beschikbaar stellen van de juiste informatie aan de juiste personen op het juiste moment, zodat besluiten op zorgvuldige wijze tot stand komen. Om bestuurders, directeuren, management teams, colleges van B&W en raden van bestuur optimaal te ondersteunen in hun bestuurstaken heeft GO samen met haar partners Tabsign. Bekijk de introductievideo en ervaar hoe het werkt.

Digitaal vergaderen met Tabsign
Tabsign maakt digitaal besturen eenvoudig

Digitaal voorstellen accorderen op uw iPad

Met Tabsign kunt u voorstellen papierloos annoteren en accorderen. Kortom: digitale behandeling en ondertekening van officiële documenten. Het resultaat wordt direct opgeslagen in uw zaaksysteem. Met de webconsole heeft uw secretariaat inzage in het besluitvormingsproces en kan dit proces maximaal ondersteunen. Zo draagt Tabsignbij aan een effectief en efficiënt bestuur.

Workflow slim geregeld

Het proces van bestuurlijke besluitvorming verloopt vaak gestandaardiseerd. Omdat deze ‘workflow’ niet overal hetzelfde is, kunnen wij voor u een standaard workflow op maat afwerken. De documentenstroom op uw iPad volgt dan naadloos uw bestuursproces.

Vergaderen en accorderen in één app

Naast Tabsign bieden wij u ook een moderne vergader-app met webconsole waarmee u papierloos kunt vergaderen. Tabsign is te gebruiken als uitbreiding op GO.app, zodat u profiteert van het gemak van één digitale werkomgeving.

Meer informatie

Wilt u weten wat Tabsign voor uw bestuur kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs.

Trailer Tabsign (YouTube 3:43 min)