Artikel Ondertiteling vergroot de toegankelijkheid

Wereldwijd leven 1 miljard mensen met een beperking (inclusief alle visuele en/of een auditieve beperkingen); dat is zo'n 15% van de wereldbevolking. Daarvan wonen ongeveer 100 miljoen mensen in de EU en 61 miljoen in de VS. Het recht van toegang tot het internet voor mensen met een beperking is zo belangrijk, dat het, ook in Nederland, wettelijk is vastgelegd: Wet Digtale Toegankelijkheid

Wat is belangrijk voor u als gemeente?

De VNG heeft in de Kamer opnieuw aandacht gevraagd voor deze wet. De Wet Digitale Toegankelijkheid is een recht dat is gegeven aan mensen met een beperking. Ook uitzendingen (zoals raadsvergaderingen) moeten dus toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Dat kan geautomatiseerd en redactioneel. Een geautomatiseerde ondertiteling is sneller beschikbaar maar kent een "accuratesse" die lager ligt dan een redactioneel samengestelde ondertiteling. Met het combineren van beide vormen kan al een enorme stap voorwaarts worden gezet. Zo wordt het mogelijk gemaakt voor doven en slechthorenden om vergaderingen van A tot Z heel goed te volgen. Ook is een woordelijk verslag daarna slechts een spreekwoordelijke druk op de knop verwijderd. Immers, alle tekst is al uitgeschreven en gecorrigeerd beschikbaar.

Hoe dit aan te pakken?

Op basis van ervaringen in de samenwerking met verschillende Nederlandse gemeenten is het volgende stappenplan opgesteld:

  • Stap 1: Bepaal het aantal te ondertitelen uitzendingen per week of maand.
  • Stap 2: Stel vast wie het publiek is van uw uitzendingen en welke toegankelijkheid nog ontbreekt.
  • Stap 3: Onderzoek of/en zo ja welke middelen en expertise er in huis is om zelf ondertitels te maken. Vergeet niet om kosten en werkuren hierbij ook inzichtelijk te maken.
  • Stap 4*: Bedenk welk type ondertiteling het beste past bij de gemeente. Als tijd en kosten erg belangrijk zijn, is een AI-aangedreven oplossing een goede optie. Bij complexe content is correctheid van het grootste belang. Dan kan redactionele ondertiteling de goede keuze zijn. Wanneer wordt besloten te investeren in redactionele ondertiteling kies dan voor een aanbieder die werkt met ondertitelaars die thuis zijn in het vakgebied en een verklarende woordenlijst met namen, afkortingen en termen gebruikt; dit zijn waarborgen voor een hogere mate van juistheid.
  • Stap 5: Inmiddels is er de nodige ervaring opgedaan met ondertiteling bij vergaderingen. Neem contact op met GO om meer te weten te komen over redactionele ondertiteling via 050-5757848 of via het contactformulier.

*Redactionele of automatische ondertiteling?

De keuze tussen redactionele of automatische ondertiteling is een lastige. Gelukkig zijn de twee opties ook goed te combineren. Met hoogwaardige, AI-gebaseerde spraakherkenningssoftware kan het meeste ondertitelwerk reeds worden gedaan. Vervolgens kunnen professionele ondertitelaars de ondertiteling controleren en verfijnen. Ook hier is het belangrijk om te kiezen voor een aanbieder die werkt met professionals met ervaring in de branche. Zodra dat is gewaarborgd, biedt deze combinatie van AI en mensenwerk vaak de ideale mix van snelheid en juistheid.