Artikel Open Raadsinformatie

GO werkt samen met Open State Foundation aan pilots om raadsinformatie en de daarbij horende agenda's, documenten en videonotulen als open data te ontsluiten. Door het beschikbaar stellen van raadsinformatie als open data met behulp van de GO. api, versterkt de griffier de informatiepositie van raadsleden, inwoners, belangenbehartigers en journalisten.

Versterk de lokale democratie 

Een transparante overheid draagt bij aan het vertrouwen tussen burgers en overheidsdiensten en versterkt de democratie. Met Open Raadsinformatie kunnen ontwikkelaars innovatieve toepassingen maken die de lokale democratie versterken. Open State Foundation inventariseert hoe agenda's, vergaderstukken en stemgedrag met de inzet van de API die uit ons pilotproject is voortgekomen, kunnen worden ontsloten zodat het herbruikbare data oplevert. 

Alles in één hand

Als een van de weinige leveranciers levert GO een complete oplossing. Zonder onderaannemers biedt GO alle content integraal aan: agenda's, vergaderstukken, videonotulen en steminformatie. Dat maakt onze oplossing uniek. De GO. api volgt de standaard van Open Raadsinformatie. Nieuwe ontwikkelingen worden automatisch in de webservice verwerkt.

Meer informatie

Zien is geloven. Graag laten wij u kennismaken met de mogelijkheden van de API voor Open Raadsinformatie. Vul voor meer informatie het aanvraagformulier in en wij nemen contact met u op.